Summer rolls - Gỏi cuốn

Manicure
$25
Manicure + Shellac
$40
Pedicure
$35
Pedicure + Shellac (incl take off)
$55
Shellac Hands
$25
Shellac Toes
$30
Summer rolls - Gỏi cuốn

Crispy salted egg - Món chiên sốt trứng muối

Full set
$55
Refill
$50
Arylic Ombre Pink & White
$80
Crispy salted egg - Món chiên sốt trứng muối

Vietnamese fish cake - Chả cá thác lác

Manicure
$25
Manicure + Shellac
$40
Pedicure
$35
Pedicure + Shellac (incl take off)
$55
Shellac Hands
$25
Shellac Toes
$30
Vietnamese fish cake - Chả cá thác lác

Prawn crackers - Bánh phồng tôm

Full set
$55
Refill
$50
Arylic Ombre Pink & White
$80
Prawn crackers - Bánh phồng tôm

Crispy enoki mushroom - Nấm kim châm chiên giòn

Full set
$55
Refill
$50
Arylic Ombre Pink & White
$80
Crispy enoki mushroom - Nấm kim châm chiên giòn

Fish sauce glazed chicken wings - Cánh gà chiên nước mắm

Full set
$55
Refill
$50
Arylic Ombre Pink & White
$80
Fish sauce glazed chicken wings - Cánh gà chiên nước mắm