Bảo vệ luận văn thạc sĩ Nguyễn Văn Tri

Ngày cập nhật 15-02-2021


Tên đề tài: Đánh giá điều kiện địa kỹ thuật và xây dựng bản đồ kỹ thuật khu vực thành phố Vĩnh Long tỷ lệ 1/25000

Chuyên ngành: Kỹ thuật Địa chất

Tập thể hướng dẫn: TS. Võ Đại Nhật

Thời gian bảo vệ: 10g00, thứ 7, ngày 13/10/2018

Địa điểm: 204B8, khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí

 
 
 
 
 
Go to top