Công tác sinh viên

Ngày cập nhật 18-02-2021


Giới thiệu

- Các mục trong phần Công tác sinh viên này được trích lược ra từ những vấn đề cốt yếu của sổ tay sinh viên, niên giám, qui chế, qui định... của Bộ giáo dục, Trường, Khoa ... nhằm hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập và sinh hoạt tại trường. Sinh viên phải đọc kỹ nắm vững và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền lợi của mình.

- Những thông tin này mang tính chung của trường và đặc thù của Khoa Kỹ thuật địa chất và dầu khí, sinh viên cần nắm rõ để tổ chức cho mình một kế hoạch học tập tốt nhất , phấn đấu rèn luyện để trở thành một công dân có ích cho xã hội sau này.

- Sổ tay sinh viên được Phòng Đào tạo phát hành trước mỗi học kỳ nhằm mục đích cung cấp đầy đủ nhất các thông tin - cùng với niên giám, giúp sinh viên tổ chức việc học tập của mình.

- Thông tin chi tiết về các quy chế, quy định, niên giám, chế độ chính sách, học bổng, học phí, chương trình đào tạo...được đăng tải trên website của của Phòng Đào tạo, Phòng Công tác chính trị sinh viên, Khoa.

- Khi có câu hỏi, vấn đề cá nhân cần giải đáp hoặc có ý kiến đóng góp cho nhà trường, cho Khoa đề nghị sinh viên sử dụng một trong các cách sau:

  • Trình bày với GVCN để được giải đáp cụ thể. Nên nhớ GVCN là người phải tìm hiểu thông qua hệ thống Khoa, Phòng Ban và kể cả Ban Giám Hiệu để trả lời sinh viên.
  • Trình bày rõ sự việc bằng văn bản (đơn, thư) nộp tại ô cửa tiếp SV của PĐT để được trả lời (bằng bút phê trên đơn, thư);
  • SV hoặc phụ huynh trực tiếp gặp thư ký PĐT (cô Thảo) để đăng ký gặp ban lãnh đạo Phòng. Việc tiếp xúc được giải quyết ngay nếu thu xếp được hoặc sẽ được hẹn lại buổi khác;
  • Sinh viên đối thoại trực tiếp qua e-mail pdt@aao.hcmut.edu.vn (đọc và trả lời hàng ngày).

Các vấn đề chính

 
 
 
 
 
Go to top