Tuyển thực tập sinh tại Viện dầu khí

Ngày cập nhật 01-07-2021

Lĩnh vực: Xử lý tài liệu địa chấn, tin học phục vụ thăm dò dầu khí (Toán, Vật lý, địa vật lý, tin học, điện tử).

Thông tin chi tiết, vui lòng xem theo file: Link thông báo

 
Go to top