Liên thông Đại học -Thạc sĩ

Ngày cập nhật 26-03-2021


Chương trình đào tạo liên thông Đại học – Thạc sĩ được triển khai từ năm học 2019-2020 cho phép sinh viên có học lực khá giỏi rút ngắn thời gian học tập (lợi ít nhất 1 năm) so với
tổng thời gian đào tạo trình độ đại học và trình độ thạc sĩ của ngành tương ứng
Sinh viên tham dự chương trình có thể đăng ký học và tích lũy các môn học trình độ thạc sĩ từ năm 3 trong quá trình học đại học. Các môn học tích lũy này được xét công nhận cho các môn ở trình độ Đại học (lên đến 15 tín chỉ) (tiết kiệm khoảng 5 triệu đồng).
 Điều kiện tham dự chương trình liên thông:
 + Số tín chỉ tích lũy tại thời điểm xét: > 60
+ Điểm trung bình tích lũy tại thời điểm xét: > 7.0
+ Đăng ký ngành thạc sĩ phù hợp với ngành đại học.
Chi tiết về lộ trình học tập của Chương trình liên thông Đại học – Thạc sĩ và các môn học ở bậc cao học được xét công nhận ở Đại học được cung cấp ở địa chỉ sau:
 <<Bảng danh mục chương trình đào tạo liên thông ĐH-ThS>>
 Các bạn có thể đăng ký tham gia chương trình qua 4 bước sau:
Bước 1: Đăng ký trực tuyến tại trang đăng ký tham gia chương trình từ ngày 03/07 – 21/09/2020 tại địa chỉ sau: http://grad.hcmut.edu.vn/sv/front.php/dktt/dangky/bsms.
Bước 2: Theo dõi kết quả xét duyệt từ ngày 04/07 – 21/09/2020 qua email do trường cung cấp.
Bước 3: In phiếu xác nhận tham gia chương trình ĐH-ThS (nếu được thông báo đủ điều kiện tham gia) và nộp phiếu trực tiếp tại Phòng đào tạo Sau Đại học (Phòng 115 - Tòa nhà B3) từ ngày 04/07 – 21/09/2020.
Bước 4: Sau khi nộp "Phiếu xác nhận tham gia chương trình ĐH-ThS" sinh viên được cấp tài khoản để đăng ký môn học cao học trực tuyến. Thời gian đăng ký môn học cao học dự kiến: 15/07 – 21/09/2020.
Sau khi đăng ký môn học cao học, sinh viên không cần đăng ký những môn học đại học được xét miễn tương ứng.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

1.  Về học vụ:

Cô Đỗ Thị Kim Nhung.

Email: dtknhung@hcmut.edu.vn

Điện thoại: 028.38647256 - 5263

2.  Về chuyên môn: Giảng viên cố vấn (vui lòng xem thông tin tại Bảng danh mục chương trình đào tạo liên thông ĐH-ThS).

 
Go to top