NCS Nguyễn Hữu Sơn bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Khoa

Ngày cập nhật 11-10-2021


Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Sơn sẽ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Khoa với tên đề tài: Nghiên cứu sự biến đổi môi trường địa chất khu vực kênh Quan Chánh Bố và kênh Tắt trong quá trình vận hành tuyến luồng tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu.

Ngành: Kỹ thuật Địa chất

Tập thể hướng dẫn: PGS.TS Đậu Văn Ngọ

Thời gian: 09g00, ngày 12/10/2021

Hình thức: Bảo vệ trực tuyến  theo link: Link truy cập 

 

Các bài khác:

 
Go to top