Hội thảo địa chất thủy văn và môi trường

Thời gian: Từ 09:00-11:25, ngày 15/04/2021 (thứ 5)

Địa điểm: Phòng 204B8, Khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí

                 - Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG HCM

Xem thông tin chi tiết hội nghị: Xem chi tiết

 
Go to top