Hội thảo Bộ môn chuẩn bị bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Khoa của NCS Lê Quân

Ngày cập nhật 17-10-2021


Ngày 21/10/20020, NCS Lê Quân đã được Bộ môn Địa kỹ thuật tổ chức hội thảo chuẩn bị ra bảo vệ cấp Khoa

 

Các bài khác:

 
Go to top