Tin tức 1

Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ 17 năm 2021

Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ 17 năm 2021

Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 17 tại trường Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh, Khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2021. Hội nghị thông báo đến các nhà khoa học, các nghiên cứu viên, các kỹ sư ở các trường đại học, viện

Hội nghị khoa học toàn quốc ACEA-VIETGEO 2021

Hội nghị khoa học toàn quốc ACEA-VIETGEO 2021

Hội thảo địa chất thủy văn và môi trường

Hội thảo địa chất thủy văn và môi trường

Hội thảo địa chất thủy văn và môi trường

Go to top