SPE STUDENT CHAPTER

Ngày cập nhật 18-02-2021


Giới thiệu

HCMC UT SPE Student Chapter là chi hội sinh viên SPE trực thuộc sự quản lý của Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc Gia TP. HCM và cũng là một trong những Chi hội

SPE sinh viên trên toàn thế giới. HCMUT SPE Student Chapter được thành lập và công nhận bởi SPE (Hiệp hội các kỹ sư dầu khí quốc tế) và Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM vào năm 2004, với mục tiêu:

- Giúp các bạn sinh viên nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp thông qua các buổi tự thảo luận và hội thảo do các các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực địa chất và dầu khí trình bày.

- Tạo cơ hội cho các bạn sinh viên có điều kiện tiếp xúc và cập nhật các tài liệu chuyên ngành như bài báo SPE chuyên ngành, luận văn tốt nghiệp của các Trường Đại học nổi tiếng như Stanford, Texas A&M, Texas at Austin, Tulsa Oklahoma, các tạp chí chuyên ngành như JPT, World Oil, Hydrocarbon Processing, và các tài liệu multimedia…

- Hướng dẫn và và giúp các bạn sinh viên thực tập các kỹ năng cần thiết của người kỹ sư như: cách thức chuẩn bị và báo cáo một bài seminar, kỹ năng nói chuyện đám đông, cách viết một CV xin việc, tìm kiếm tài liệu trên internet...

-Nâng cao khả năng ngoại ngữ nhất là các kỹ năng nghe và nói cho các bạn sinh viên thông qua các hoạt động thảo luận chuyên ngành bằng tiếng Anh do các chuyên gia nước ngoài đảm trách.

- Vận động các nguồn học bổng từ SPE hỗ trợ cho các bạn sinh viên nghèo, hiếu học, các nguồn học bổng đi học ở nước ngoài…

- Tổ chức cho các bạn sinh viên tham dự SPE meeting hàng tháng tại Sofitel Plaza.

Cơ cấu tổ chức

Dựa vào các mục tiêu trên HCMC UT Student Chapter được thành lập và hoạt động với cơ cấu tổ chức như sau:

- Chủ tịch (Chairperson): KS. Nguyễn Văn Hóa, Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty BJ. Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động chung của Chi hội, báo cáo hàng năm với SPE Quốc tế.

- Điều hành chương trình (Program Chair): ThS. Đỗ Hữu Minh Triết, Giảng viên Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí, Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM. Chịu trách nhiệm điều phối chương trình, lên kế hoạch và mời các chuyên gia báo cáo seminar hàng tháng, theo dõi email spestudent@hcmut.edu.vn.

- Thư ký (Secretary): Đỗ Đặng Trường Sa, Sinh viên năm cuối Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí, Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM. Ghi biên bản seminar hàng tháng và giúp Chủ tịch hoàn thành các báo cáo với SPE Quốc tế.

- Thủ quỹ (Treasurer): KS. Võ Trí Nghĩa, Công ty Schlumberger. Quản lý thu chi của Chi hội, báo cáo tài chính hàng quí cho các thành viên BCH.

Nhiệm vụ của BCH

- Lên kế hoạch và tổ chức các seminar chuyên đề.

- Cung cấp thông tin cho Khoa trong việc lựa chọn các sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng SPE.

- Cung cấp thông tin cho Khoa và SPE Việt Nam trong việc lựa chọn sinh viên đi báo cáo chuyên đề hàng năm ở nước ngoài.

- Tổ chức và hướng dẫn cho các bạn sinh viên đăng ký SPE member.

Những hoạt đông chính trong thời gian qua: Fanpage SPE Student Geopet

 
 
 
 
 
Go to top