Luận văn thạc sĩ
 
 
# Học viên Tên luận văn Cán bộ hướng dẫn Năm thực hiện
1 tyutyu hjhj TS. Mai Cao Lân 2021
2 Nguyễn Viết Dũng Xây dựng mô hình địa chất ba chiều phục vụ tính toán trữ lượng của mỏ Gấu Trắng thuộc lô 16-1 bể Cửu Long 2021
3 Bùi Trần Quân Áp dụng thuộc tính địa chấn để nâng cao hiệu quả phân tích tài liệu địa chấn phục vụ nghiên cứu địa chất dầu khí. Lấy ví dụ mẫu Bạch Hổ (bể Cửu Long) 2021
4 Trần Xuân Thắng Hiệu chỉnh tài liệu điện trở trong lát cắt điện trở thấp và áp dụng để xử lý tài liệu tầng Miocen giếng khoan R-X mỏ rồng bồn trũng Cửu Long 2021
Go to top