Hội thảo trước khi bảo vệ tiến sĩ cấp Khoa cho Nghiên Cứu Sinh Nguyễn Hữu Sơn

Ngày cập nhật 18-03-2021


Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí - Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp. HCM

(http://www.geopet.hcmut.edu.vn) tổ chức hội thảo trước khi bảo vệ tiến sĩ cấp Khoa cho Nghiên Cứu Sinh Nguyễn Hữu Sơn ), Phó Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Công nghệ Bách Khoa (BKTechs).

 
 
 
 
 
Go to top