Hội nghị Sinh viên Khoa 2021 & Workshop

Ngày cập nhật 22-03-2021


1/ Hội nghị Sinh viên Khoa thường niên sẽ được tổ chức từ 8h đến 10h thứ 5, ngày 15/04/2021 tại Phòng 204B8 (năm 1 & năm 2) và Phòng 101B8 (năm 3 & năm 4).
 
Kính nhờ quý thầy cô GVCN:
    1.1. Tổ chức họp lớp và giải đáp trước các thắc mắc của SV, đối với các câu hỏi dành cho Khoa sẽ được trả lời trực tiếp trong buổi Hội nghị Sinh viên.
    1.2. Gửi lại biên bản họp lớp (bản cứng + bản mềm) trước ngày 14/04/2021 để thư ký hội nghị tổng hợp.
 
2/ Workshop chuyên đề nước sẽ được tổ chức cùng ngày sau khi diễn ra Hội nghị Sinh viên Khoa, từ 10h đến 11h30 tại Phòng 204B8, buổi workshop sẽ có sự tham gia của công ty ATK và công ty Thái Dương Hệ.
 

Các bài khác:

 
 
 
 
 
Go to top