Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2020-2021

Ngày cập nhật 15-02-2021


Thời gian: 13g30, ngày 25/9/202
Địa điểm: Phòng 204B8, Khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí - Trường Đại học Bách khoa - Đai học Quốc gia HCM

 
Go to top