Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2019-2020

Ngày cập nhật 15-02-2021


Ngày 16/9/2019, Khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2019-2020.

 
 
 
 
 
Go to top