Học bổng Chương trình Thạc sĩ và Bác sĩ tại Thái Lan (Kỹ thuật và Công nghệ) 2021

Ngày cập nhật 21-09-2021

Học viện Công nghệ Quốc tế Sirindhorn (SIT), Đại học Thammasat, Thái Lan xin giới thiệu Học bổng dành cho Sinh viên nước ngoài xuất sắc (EFS) cấp Thạc sĩ / Bác sĩ để theo học trong các lĩnh vực Kỹ thuật, Công nghệ và Quản lý tại Viện Công nghệ Quốc tế của Sirindhorne.
Vui lòng xem thêm thông tin học bổng từ các file đính kèm và website SIIT (https://www.siit.tu.ac.th).

 
Go to top