Hệ thống các giá trị cơ bản

Ngày cập nhật 04-03-2021


Hệ thống các giá trị cơ bản

Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí - Trường Đại học Bách Khoa hướng tới các giá trị cơ bản để đáp ứng sứ mạng của nhà trường:

 • Năng lực và tâm huyết của đội ngũ quản lý, giảng viên, sinh viên và nhân viên

 • Môi trường thân thiện, sáng tạo và đổi mới

 • Chất lượng tốt

 • Trách nhiệm xã hội cao

 Quy mô đào tạo của Khoa

Khoa hiện nay rất chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đào tạo theo định hướng: đẩy mạnh quy mô đào tạo sau đại học; phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao, tiên tiến, chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài.
Quy mô đào tạo đại học của Khoa hàng năm khoảng 150 sinh viên chính quy, 30 sinh viên chất lượng cao và quốc tế.
Quy mô đào tạo sau đại học của Khoa tại Trường Đại học Bách Khoa tại trường và các cơ sở của các công ty, tập đoàn, các sở ban ngành ở địa phương có nhu cầu là 50 học viên. Khoa chủ động mở rộng chương trình đào tạo sau đại học chất lượng cao và quốc tế với các đại học hàng đầu của Úc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Phương pháp giảng dạy mới

Khoa luôn cập nhật và xây dựng chương trình đào tạo mới theo chuẩn quốc tế AUN-QA là một minh chứng cho bước đổi mới phương pháp dạy và học nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Các quy chế có quy định, hướng dẫn về các dạng hoạt động giảng dạy và các phương pháp đánh giá tương ứng. Bên cạnh các hoạt động giảng dạy lý thuyết Khoa Địa Chất và Dầu Khí chú trọng và khuyến khích tăng cường hoạt động đánh giá quá trình, các dạng hoạt động bài tập, thí nghiệm, thực hành, thực tập công ty, kiến tập, thực tập ngoài trời.
Các công tác đổi mới giảng dạy do các bộ môn trực tiếp theo dõi, tổ chức và trở thành công việc hàng ngày của giảng viên với sinh viên là người chủ động yêu cầu, so sánh và đánh giá.
Việc ứng dụng các công nghệ mới, các phương pháp mới được giảng viên cập nhật hàng ngày. Từ năm 2010, Khoa đã chủ động khuyến khích các giảng viên sử dụng hệ thống công nghệ do Trường quản lý như MyBk, E-learning trong công tác hỗ trợ giảng dạy.

Kiểm định chất lượng giáo dục

Khoa chủ động tham gia tích cực vào công tác kiểm định chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập với quốc tế. Chuẩn hóa tất cả các quy trình quản lý giáo dục theo tiêu chuẩn ISO.

 Cơ hội nghề nghiệp

Với ngành về dầu khí, sinh viên có thể làm việc tại các công ty dầu khí trong và ngoài nước như:

 • Các công ty trực thuộc Tổng công ty dầu khí Việt Nam (PVEP, PVD, PTSC, PIDC, VPI...)

 • Các công ty liên doanh và điều hành chung (Vietsovpetro, JVPC, Petronas, Cửu Long JOC, Hoàng Long JOC, Hoàn Vũ JOC, Trường Sơn JOC...)

 • Các công ty dầu khí đa quốc gia (BP, Unocal, Exxon Mobile…), các công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí quốc tế (Schlumberger, BJ, Halliburton, Geoservices, Baker Hughes, Weatherford, …)

 • Các Trường đại học, Viện dầu khí, XN khoan và khai thác nước ngầm, Sở KHCN – MT các tỉnh, Sở NN và PTNT, Sở Công nghiệp các tỉnh)

 • Các công ty về năng lượng bền vững, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Với ngành về địa chất, sinh viên ra trường có thể tham gia làm việc tại các công ty, viện nghiên cứu về xây dựng, môi trường, dầu khí như:

 • Tập đoàn than – khoáng sản Việt Nam

 • Các công ty về địa chất, khoáng sản – môi trường, các Sở khoa học công nghệ và Sở tài nguyên môi trường ở các tỉnh thành trong cả nước.

 • Các công ty khảo sát và tư vấn xây dựng

 • Phòng thí nghiệm Địa Kỹ Thuật

 • Tập đoàn dầu khí Việt Nam

 • Trung tâm An toàn môi trường dầu khí

 • Các công ty về năng lượng bền vững, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Các chuyên ngành thuộc khoa quản lý
 
Kỹ thuật dầu khí
 
Ngành kỹ thuật dầu khí gồm 3 chuyên ngành:

- Kỹ thuật Khoan và Khai thác dầu khí.
- Kỹ thuật địa chất dầu khí
- Tài nguyên năng lượng bền vững (sẽ mở trong năm 2020)

 Chương trình đào tạo những ngành dầu khí nắm bắt được những kiến thức và yêu cầu cơ bản của một trí thức trẻ trong cộng đồng xã hội và những kiến thức của một kỹ sư dầu khí.Tư duy và tiếp cận các vấn đề của ngành dầu khí, khả năng tự nghiên cứu tiếp thu những kiến thức chuyên môn, tổ chức quản lý, phân tích, thiết kế, nghiên cứu và xử lý các vấn đề thuộc kỹ thuật dầu khí như: Địa chất dầu khí, Tìm kiếm-thăm dò dầu khí; Kỹ thuật khoan - khai thác và công nghệ dầu khí, tài nguyên năng lượng sạch, tài nguyên năng lượng bền vững

 Địa Kỹ thuật

 Ngành Địa kỹ thuật đào tạo SV có kiến thức về nước ngầm và nước dưới đất; kiến thức về cơ học đất, các hành vi và ứng xử của nó khi có công trình tác động bên trên và các công trình ngầm sâu trong lòng đất. Chương trình cung cấp kiến thức về quy luật vận động của nước ngầm, nước dưới đất ảnh hưởng đến chất lượng nền móng công trình. Chương trình đào tạo huấn luyện SV sử dụng các phần mềm chuyên môn để hỗ trợ cho việc nghiên cứu và đánh giá tác động công trình lên sự ổn định của nền móng.
 
Địa chất môi trường

Ngành Địa chất môi trường: áp dụng và khai thác những tri thức của khoa học Trái Đất để tìm hiểu các qui luật vận động của Trái Đất để giúp con người khai thác và bảo vệ tài nguyên môi trường an toàn – bền vững. Chương trình cung cấp kiến thức và kỹ năng làm việc như: kỹ thuật môi trường địa chất, quản lý môi trường địa chất, đánh giá tác động môi trường trong các lĩnh vực liên quan như bảo vệ môi trường trong ngành công ngiệp dầu khí, môi trường trong khai thác mỏ, bảo vệ môi trường lưu vực sông, hồ và đới bờ biển; ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong lĩnh vực quản lý bền vững tài nguyên và môi trường.

 Địa chất khoáng sản

Chuyên ngành Địa chất khoáng sản đào tạo chuyên môn về thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản: các loại hình khoáng sản bao gồm sự phân bố, tính kinh tế, phương thức tìm kiếm, thăm dò, khai thác mỏ, môi trường trong khai thác mỏ, và quản lý dự án. Chương trình sẽ đào tạo những kỹ sư địa chất khoáng sản có kỹ năng trong việc lập các đề án và báo cáo trong tìm kiếm thăm dò, thiết kế và khai thác mỏ.

 
Go to top