Giảng viên Bộ môn

TT HỌ TÊN CHỨC VỤ THÔNG TIN KHOA HỌC HÌNH ẢNH
1 PGS.TS Nguyễn Việt Kỳ Chủ nhiệm Bộ môn Chi tiết
2 PGS.TS Đậu Văn Ngọ Giám đốc BKTECHs Chi tiết
3 TS. Đào Hồng Hải Phó Trưởng Khoa - Trưởng phòng TN Địa kỹ thuật Chi tiết
4 PGS.TS Nguyễn Đình Tứ Chánh Văn phòng ĐHQG Chi tiết
5 TS. Võ Đại Nhật Trưởng Ban Đảm bảo chất lượng Chi tiết
6 TS. Ngô Tấn Phong PGĐ Phân hiệu ĐHQG tại tỉnh Bến Tre Chi tiết
7 TS. Kiều Lê Thủy Chung Giảng viên Chi tiết
8 TS. Tô Viết Nam Giảng viên Chi tiết
9 TS. Phạm Minh Tuấn Giảng viên Chi tiết
10 ThS. Võ Thanh Long Giảng viên Chi tiết
11 ThS. Phù Nhật Truyền Nghiên cứu viên Chi tiết

Read More

 
Go to top